اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۳۹

مقدمه ای بر حقوق انرژی « بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۶۱۵

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۸۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- حقوق انرژي چيست؟
2- سطوح مختلف حقوق انرژي - حقوق بين‌الملل انرژي - حقوق انرژي داخلي - حقوق انرژي محلي
3- مسائل مهم در حقوق انرژي - .مفاهيم پايه در سياستگذاري انرژي- قوانين خاص براي سوختهاي فسيلي
4- قوانين مربوط به منابع انرژي با کربن پايين
5- پژوهش در حقوق انرژي و نتيجه گيري -
6- اجراي مطالعات تطبيقي در حوزه‌ي انرژي -
7- رويه‌ي قضايي در بخش انرژي
8- نتيجه گيري- نگاه به آينده
9- ......