اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۷۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۹۷تاثیر فوت در فرایند اجرای احکام و اسناد


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۸۸۲

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۱۳ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۳۶۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم اجراي احکام - مفهوم فوت(موت) - شرايط اجراي احکام
2- تشکيلات - تشکيلات اجرا
3- تفاوت اجراي احکام مدني با کيفري
4- تفاوت اجراي احکام دادگاه با اجراي مفاد اسناد رسمي دراداره ثبت - هزينه هاي اجرا - مرور زمان - اقسام اجرا
5- تاثير فوت -
6- فوت اصيل
7- فوت نماينده
8- فوت در دادرسي
9- ....