اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۹۳۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۲۷1000سوال حقوق جزای عمومی

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۶۸۰

سال چاپ:۱۳۹۴

۳۶۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۶۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- قلمرو اجراي قوانين جزائي در مکان و زمان
2- قانوني بودن جرائم ، مجازاتها و دادرسي کيفري
3- مجازاتها
4- جرائم
5- شرايط و موانع مسئوليت کيفري
6- ادله اثبات در امور کيفري
7- مسائل متفرقه