اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۹۸

توافق با متهم در پرتو نهاد داد و ستد اتهامی «با تاکید بر نظام حقوقی ایران»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۹۳۹

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۶۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- خاستگاه نهاد داد و ستد اتهامي
2- خاستگاه نهاد داد و ستد اتهامي در نظام حقوق نوشته
3- جايگاه بحث در عرصه علوم جنايي
4- مباني نظري داد و ستد اتهامي
5- کيفري از طريق کاهش تراکم پرونده ها و بار کاري در سطوح مختلف نظام عدالت کيفري
6- کاهش تراکم کارها و حجم پرونده ها در مرحله کشف جرم و تحقيقات پليسي
7- کاهش تراکم پرونده ها و بار کاري در مرحله صدور حکم در دادگاه
8- مقتضيات و موانع داد و ستد اتهامي در فرآيند دادرسي کيفري ايران
9-مقتضيات ناشي از جرم انگاري هاي افراطي در قانون
10- مقتضيات ناشي از طرفين جرم
11- فهرست جدول ها
12- فهرست نمودارها