اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۸۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۶۶

قانونگذاری مبتنی بر وقایع مجرمانه

پدیدآوران:
دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۲۵۴

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۲۹ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۰۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- عوام گرايي کيفري و عناصر تشکيل دهنده آن
2- مفهوم شناسي عوام گرايي کيفري
3- افکار عمومي
4- نقش سياستمداران در قانونگذاري مبتني بر وقايع مجرمانه
5- نقش رسانه ها در انعکاس وقايع مجرمانه
6- قانونگذاري مبتني بر وقايع مجرمانه
7- نمونه هايي از قوانين مصرح تحت تأثير رويکرد عوام گرايي کيفري
8- عوام گرايي کيفري و کيفر گرايي
9- انتقادات وارد بر قانونگذاري مبتني بر وقايع مجرمانه
10-اصول نظري محدود کننده جرم انگاري
12- .....