اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۳۶ماهیت وآثار معاملات هرمی در فقه و حقوق ایران


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۰۳۲

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۶۹ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کليات و مباحث مقدماتي
«معاملات هرمي‌قبل واز اينترنتي شدن- بازاريابي به روش تبليغات سينه به سينه - پنتاگونا (شرکت فيوچر استراتژي)
3- وضعيت معاملات هرمي‌از حيث صحت و بطلان و...»
« حکم اولي و حکم ثانوي - تأثير منع حاکم در اعتبار قرارداد- بررسي شرايط اساسي صحت معاملات - شروط متعاقدين- شروط مبيع- فقدان برخي از ارکان عقود در قراردادهاي هرمي-
ماهيت قراردادهاي بازاريابي هرمي‌از ديدگاه فقه اماميه- تحليل حقوقي و بررسي قوانين مربوط به طرح هاي هرمي‌در ايران و آمريکاو...»
4- آثار و پيامدهاي مخرب طرح هاي هرمي
«دلايل ناکامي‌اکثريت رده‌هاي آخر هرم- بروز تنش‌هاي اجتماعي -
خروج ارز مصداق بارز آسيب‌هاي جبران ناپذير اقتصادي- باز ماندن جوانان از فعاليت هاي سالم و بکارگيري سرمايه هاي مالي، ضد منافع ملي - افول اخلاق فردي و روابط اجتماعي- نمايش غلط از واقعيات و اطلاعات و.....»