اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۱۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۰۵

حقوق بین الملل کیفری عمومی (بازچاپ1401)


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۰۰۱

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۲۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۰۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تمهيدات حقوق بين‌الملل کيفري
2- جنايات عليه مسلمانان
3- لزوم مداخله دول يا مجامع بين‌المللي
4- اهداف حقوق بين‌الملل کيفري
5- اقدامات کميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل متحد
6- تدابير شوراي امنيت سازمان ملل
7- اقدامات جامعه بين‌المللي در تأسيس ديوان کيفري دائمي
8- منابع، ارکان عمومي، مسئوليت کيفري و ضمانت‌هاي اجرايي
9- ارکان جنايت بين‌المللي
10- معافيت از مسئوليت کيفري در جنايات بين‌المللي
11- ضمانت اجراهاي حقوق بين‌الملل کيفري