اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۹۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۲۴

حقوق بین الملل کیفری اختصاصی


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۱۶۲

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۵۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۹۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- جنايت نسل زدايي
2 - مفهوم نسل زدايي - ارکان عمومي و عناصر اختصاصي نسل زدايي
رفتار مجرمانه - نسل زدايي بيولوژيک - رکن معنوي - مصاديق جنايت نسل زدايي
3- جنايت عليه بشريت
4- مفهوم جنايت عليه بشريت - رکن معنوي جنايت عليه بشريت - مصاديق جنايت عليه بشريت
شکنجه - جنايت تبعيض نژادي
5- جنايت جنگي
6- جنايات جنگي عليه اشخاص - بکار گيري جنگ افزار و شيوهاي جنگي
7- جنايت تجاوز سرزميني
8- منع جنگ و محدوديت استفاده از زور -اقدامات قضايي و تقنيني مقابله با تجاوز سرزميني
موضوع جنايت تجاوز - ارکان و عناصر جنايت تجاوز - مصاديق مختلف رفتار تجاوزکارانه
9- ......