اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۷۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۰۴آثار حقوقی تصرف مالک در مالکیت متزلزل

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۷۷۶

سال چاپ:۱۳۹۹

۱۰۸ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۳۶۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
معناي لغوي و اصطلاحي مالکيت متزلزل و بررسي مفاهيم مشابه
2-علل ايجاد مالکيت متزلزل
3- بررسي حدود اختيارات مالک در مصاديق گوناگون مالکيت متزلزل در صورت اجتماع حق مالکيت با حق عيني و آثار حقوقي تصرفات غير مجاز
4- عقد رهن
5- عقد بيع معلق با شرط تعليقي تا پيش از تحقق معلق عليه
6- معاملات با حق استرداد
7- بررسي حدود اختيارات مالک در مصاديق گوناگون مالکيت متزلزل در صورت اجتماع حق مالکيت با حق خيار و آثار حقوقي تصرفات غير مجاز
8- بيع شرط
9- بيع معلق با شرط فاسخ
10-