اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۸۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۶۹آزادی اطلاعات در فضای سایبر از منظر حقوق بین الملل «بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۴۳۸

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۲۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۰۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهيم و مباني نظري
2- تاريخچه حمايت از آزادي اطلاعات در حقوق بين الملل (از حمايت سنتي تا سايبري)
3- مباني آزادي اطلاعات در فضاي سايبر
4- فضاي سايبر و آزادي اطلاعات در آن
5- .فضاي سايبر
6- آزادي اطلاعات در فضاي سايبر
7- مزايا و محدوديت هاي فضاي سايبر براي آزادي اطلاعات
8- استثنائات آزادي اطلاعات در فضاي سايبر
9- .حريم خصوصي
10- اقدامات بين المللي در حمايت از آزادي اطلاعات در فضاي سايبر
11- اسناد بين المللي ، اسناد منطقه اي ، سازمان هاي غير دولتي