اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۳۰قانون مجازات اسلامی «جدول بندی شده» ( بازچاپ بدون اصلاح 1402)

پدیدآوران:
دسته بندی:
مجموعه قوانين

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۳۵۳

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۸۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کليات
« مواد عمومي- مجازات‌ها - جرايم - شرايط و موانع مسئوليت كيفري - ادله اثبات در امور كيفري - مسائل متفرقه »
2- حدود
«مواد عمومي - جرايم موجب حد »
3- قصاص
« مواد عمومي - قصاص نفس - قصاص عضو - اجراي قصاص »
4- ديات
« مواد عمومي - مقادير ديه »
5- تعزيرات
« جرايم رايانه‌اي - جرايم و مجازات‌ها - آيين دادرسي - ساير مقررات »
جداول استخراج شده از قانون مجازات اسلامي