اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۶۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۲۳

نکته نمایی درقانون آیین دادرسی کیفری

پدیدآوران:
دسته بندی:
مجموعه قوانين

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۵۳۷

سال چاپ:۱۳۹۴

۳۰۹ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۳۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392/12/4 همراه با اصلاحات و الحاقات مصوب 94/3/24 »
1- کشف جرم و تحقيقات مقدماتي
2- دادگاه‌هاي کيفري، رسيدگي و صدور رأي
3- اعتراض به آرا
4- اجراي احکام کيفري و اقدامات تأميني و تربيتي
5- هزينه دادرسي
6- ساير مقررات
« قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي مصوب 93/7/8»
7- آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح
8- دادرسي الکترونيکي
9- آيين دادرسي جرائم رايانه‌اي
10- آيين ‌دادرسي جرائم اشخاص حقوقي
11- سايرمقررات