اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۲۱مجرمان خطرناک «بررسی حقوقی و جرم شناختی»

پدیدآوران:
دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۱۲۴

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۵۶ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۹۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- از بازبزه کاري تا شناخت مجرمان خطرناک
2- پديده مجرمانه
3- شناخت مجرم خطرناک
4- پوشش پيش گيرانه سياست کيفري در بازبزه¬کاري مجرمان خطرناک
5- پيش گيري از بازبزه کاري و انواع آن
6- سياست کيفري در مبارزه با مجرمان خطرناک
7- شناخت ارکان پديده مجرمانه
8- بازشناسي مفهوم بازبزه کاري از تکرار جرم و تعدد جرم
9- جلوه هاي سياست کيفري ايران در قبال مجرمان خطرناک