اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۸۵

حقوق موجر و مستاجر «بازچاپ1400»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۸۲۰۵۶۱

سال چاپ:۱۳۹۴

۳۳۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1 - کليات‌ دايرة‌ شمول قانون‌ روابط‌ موجر و مستأجر 76 و موارد پيش‌ بيني‌ نشده‌ و استثناء شده‌
2 - حاکميت‌ توأم‌ قانون‌ سال‌ 76 و قانون‌ مدني‌ نسبت به اجاره هاي تحت شمول
3 - شرايط‌ شکلي‌ لازم‌ و جانبي‌ قرارداد اجاره‌ براي‌ تخليه‌ سريع‌
4 - شرايط‌ و مراجع‌ و نحو ياصدور دستور تخليه‌ و ماهيت‌ آن‌
5 - عمليات‌ اجرايي‌ دستور تخليه در مراجع‌ ذيصلاح‌
6 - کلياتي‌ در خصوص‌ سرقفلي‌
7 - شقوق‌ مختلف‌ سرقفلي‌ در قانون‌ روابط‌ موجر و مستأجر 76 و وجوه‌ افتراق‌ و تشخيص‌ نوع‌آن‌ در دادگاه‌
8 - نقل‌ و انتقال‌ منافع‌ و سرقفلي‌ در اثناي‌ مدّت‌ اجاره‌ در موارد سلب‌ يا عدم‌ سلب‌ حق‌ انتفاع‌ به‌غير و انتقال‌ سرقفلي‌ بدون‌ انتقال‌ منافع‌
9 - زمان‌ پرداخت‌ قيمت‌ سرقفلي‌ و تکليف‌ آن‌ در شقوق‌ مختلف‌ سرقفلي‌ در هنگام‌ تخليه‌
10 - نحوة‌ تعيين‌ قيمت‌ سرقفلي‌ و موارد عدم‌ پراخت‌ سرقفلي‌ به‌ مستأجر هنگام‌ تخليه‌