اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۸۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۳۱۴

آموزه های حقوق سازمان های بین المللی

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۳۶۰

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۷۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۴۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- ويژگي‌هاي مشترک و عمومي سازمان‌هاي بين‌المللي
2- سازمان‌هاي بين‌المللي جهاني با صلاحيت عام
3- سازمان‌هاي بين‎المللي جهاني با صلاحيت خاص
4- مؤسسات تخصصي وابسته به ملل متحد
5- مؤسسات تخصصي مرتبط با ملل متحد
6- سازمان‌هاي قاره‌اي يا منطقه‌اي
7- سازمان‌هاي ميان قاره‌اي يا فرا منطقه‌اي