اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۷۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۱۹

مجموعه قوانین و مقررات همکاری های بین المللی ایران و کشورهای جهان در زمینه کیفری

دسته بندی:
مجموعه قوانين

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۴۶۷

سال چاپ:۱۴۰۱

۵۱۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۳۹۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- قوانين
2- نظريات اداره حقوقي قوه قضاييه
3- بخشنامه ها
4- دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري آذربايجان
5- دولت جمهوري اسلامي‌ايران و جمهوري ارمنستان
6- دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري ازبکستان
7- دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي
8- دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان
9- دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري دمکراتيک مردمي‌الجزاير
10- دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري امارات متحده عربي
11- دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري اندونزی
12- دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت اوکراين
13- دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري بلاروس
14- دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت بوسنی و هرزگوین
15- دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت پاکستان
16- دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري تاجیکستان
17- دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت پادشاهی تایلند
18- دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري ترکیه