اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۵۴۸تاملی بر جرم ناقص «بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۲۸۵

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۴۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- چيستي جرايم ناقص
2- مباني جرم انگاري جرايم ناقص
3- ارکان و ويژگي هاي جرايم ناقص
4- قلمـرو جرايم ناقص
5- جرايم ناقص و تعيين مجازات
6- انواع جرايم ناقص
7- شروع به جرم
8- جرم عقيم، محال
9- جرم تباني
10- ....