اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۷۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۸۲

جرایم علیه طبیعت «جرم شناسی محیط زیست و عدالت زیست محیطی» (بازچاپ1400)

دسته بندی:
حقوق محيط زيست

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۰۸۷

سال چاپ:۱۳۹۴

۳۱۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۵۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- ديدگاه تئوري سبز
2- جرم‌شناسي و خسارت محيط زيستي
3- نظريه هاي اجتماعي مشکلات محيط زيستي
4- خطر محيط زيستي و اصل احتياط
5- جرايم محيط زيستي
6- ابعاد جرايم زيست محيطي
7- جرم محيط زيستي فراملي
8- تبيين آسيب محيط زيستي
9- واکنش به آسيب محيط زيستي
10- نظام بخشي محيط زيستي
11- پيشگيري از جرم محيط زيستي
12- چالش‌هاي جهاني محيط زيستي و مداخله اجتماعي‌حقوقي
13-