اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۶۰

دولت ها و شرکت های ملی نفت «در کشورهای عضو اوپک»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۸۹۹

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۱۸ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۷۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کليات و مفاهيم
2- رابطه شرکت ملي نفت ايران با دولت
3- رابطه شرکت ملي نفت عربستان با دولت
4- رابطه شرکت ملي نفت کويت با دولت
5- رابطه شرکت ملي نفت امارات با دولت
6- رابطه شرکت ملي نفت الجزاير با دولت
7- نتيجه گيري