اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۸۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۴۳تصرف در مال توقیف شده ( بازچاپ1402)


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۵۴۴

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۲۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۰۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- توقيف و آثار آن
2- اقسام توقيف
3- آثار توقيف نسبت به مالک مال توقيف شده
4- تصرفات حقوقي
5- تصرفات حقوقي ناقله
6- ضمانت اجرا ي حقوقي تصرفات حقوقي ناقله در اموال توقيف شده
7- تصرفات حقوقي غيرناقله
8- تصرفات مادي و مسئوليت مدني
9- تصرفات مادي
10- مسئوليت مدني