اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۳۳۵ارتشاء در بخش خصوصی «بازچاپ1401»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۳۲۲

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۶۴ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- ارتشاء و ارکان آن
2- ديرينه و تبيين مفاهيم
3- عناصر و شرايط جرم ارتشاء در حقوق ايران
4- اهميت بخش خصوصي
5- تعريف بخش خصوصي و اشخاص بخش خصوصي
6- وظايف و خدمات بخش خصوصي
7- حدود جرم انگاري ارتشاء در بخش خصوصي
8- وظايف دولت
9- هدف از جرم انگاري ارتشاء در بخش خصوصي
10-اسناد بين المللي و تجربه کشورهاي ديگر
11- اسناد بين المللي
12- مقايسه تطبيقي