اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۲۷

تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط در قانون و رویه قضایی


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۰۹۱

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۹۷ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۲۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- نهاد تعليق اجراي مجازات
2- تحولات تعليق اجراي مجازات
3- مباني نهاد تعليق اجراي مجازت حبس
4- قلمرو تعليق اجراي مجازات
5- نهاد آزادي مشروط
6- تحولات آزادي مشروط
7- مباني آزادي مشروط
8- قلمرو آزادي مشروط
9- شرايط و چگونگي فرآيند اعطاي آزادي مشروط
10- آثار آزادي مشروط