اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۷۸سیاست جنایی امنیت مدار و نظام کیفری حقوق بشر «بازچاپ 1402»

دسته بندی:
سياست جنايي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۸۸۹

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۹۸ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهيم عمومي و مباني سياست جنايي امنيت مدار
2- واکاوي مفهومي سياست جنايي و انديشه امنيت مدار آن
3- جلوه‌هاي سياست جنايي امنيت مدار، چالش‌ها و محدوديت‌هاي حقوق بشري فراروي آن
4- جلوه‌هاي حقوقي سياست جنايي امنيت مدار
5- جلوه‌هاي جرم شناختي سياست جنايي امنيت مدار
6- چالش‌ها و محدوديت‌هاي حقوق بشري سياست جنايي امنيت مدار