اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۰۷

بررسی فقهی و حقوقی حکم دیه جراحات پزشکی


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۹۱۹

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۸۸ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهيم و کليات
2- جراحات پزشکي
3- معناي ديه
4- مفهوم حکم
5- اقوال و ادله در ديه جراحات پزشکي از ديدگاه فقه و حقوق و نظر مختار
6- حکم ديه در جراحات منتهي به نقص عضو از ديدگاه فقه و حقوق و نظر مختار
7- حکم ديه در جراحات منتهي به اختلالات روحي از ديدگاه فقه و حقوق و نظر مختار
8- حکم ديه در جراحات منتهي به تغيير حواس از ديدگاه فقه و حقوق و نظر مختار
9- حکم ديه در جراحات منتهي به فوت از ديدگاه فقه و حقوق و نظر مختار