اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۵۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۷۳۴حقوق جزای اختصاصی (1-2-3) ( بازچاپ1402)

دسته بندی:
كليات حقوق جزا

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۷۰۴

سال چاپ:۱۳۹۴

۳۹۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۲۶۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- جرايم عليه اشخاص
2- جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص
3- جرايم عليه تماميت معنوي اشخاص
4- جرايم عليه اموال ومالکيت
5-جرايم عليه آسايش وامنيت عمومي