اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۱۹

حقوق بشر, تروریسم و مقابله با آن «بازچاپ1400»

دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۰۲۲

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۴۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- حقوق بشر و تروريسم
2- حقوق بشر و مبارزه با تروريسم
3- چالشهاي خاص حقوق بشري در حيطه تروريسم و مقابله با آن
4- مسئوليت پذيري و حقوق بشر بزه ديدگان
5- چالشهاي فرا روي مقوله ممنوعيت مطلق شکنجه
6- نظارت و حفاظت از داده‌ها و حق بهره مندي از حريم خصوصي