اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۲۵انتقال سیاست و عدالت کیفری «بررسی تاثیر آمریکا بر سیاست کنترل جرم بریتانیا»

دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۴۲۱

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۷۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- همگرايي و واگرايي در کنترل جرم
2- سياست گذاري و انتقال سياست
3- خصوصي سازي مجازات
4- سه ضربه و محکوميت اجباري
5- سياست تسامح صفر
6- انتقال سياست در کنترل جرم