اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۶۵مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۸۹۶

سال چاپ:۱۳۹۸

۱۹۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهيم مرتبط با حقوق نفت و گاز
2- منابع مسئوليت مدني
3- شرکت هاي دولتي و شرکت هاي نفتي دولتي
4- دولت و شرکت دولتي
5- شرکت نفتي
6- مباني مسئوليت مدني
7- ارکان مسئوليت مدني
8- مسئوليت مدني ناشي از عمليات نفتي
9- ساير موارد مسئوليت مدني
10- آثار مسئوليت مدني
11- دعواي مسئوليت مدني
12- جبران خسارت