اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۸۳







حقوق دیپلماتیک «بازچاپ 1401»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۸۶۵

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۰۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کليات و پيشينه حقوق ديپلماتيک
2- مفاهيم نظري در باب ديپلماسي و سياست
3- پيشينه و سير تکوين حقوق ديپلماتيک
4- ارکان برقراري روابط ديپلماتيک
5- کارگردانان سياست خارجي
6- ماموران ديپلماتيک
7- مصونيتها و مزاياي ديپلماتيک
8- مصونيتهاي ديپلماتيک
9- نقض و سوءاستفاده ازمصونيتها
10- مزاياي ديپلماتيک و خاتمه ماموريت