اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۸۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۴۷

نقدی بر قانون پیش فروش ساختمان «بازچاپ1401»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۳۱۲

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۲۶ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۹۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تضمينات تعهدات طرفين(قبل از ساخت)
2- مفهوم و ماهيت قرارداد و بررسي ماده 1 قانون
3- بررسي ماده 1 قانون
4- شرايط قرارداد(مواد2،3،4)
5- ضمانت اجراي کيفري (مواد 21،22،23،24)
6- تضمينات تعهدات طرفين(درحين ساخت)
7- تضمينات تعهدات طرفين(بعد از ساخت)