اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۸۶آراء داوری غیر قابل اجرا در قلمرو تجارت بین الملل

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۹۷۱

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۷۶ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- آراء داوري قابل اجرا در قلمرو تجارت بين الملل
2- اجراي آراء داوري در قلمرو تجارت بين الملل
3- قلمرو اجراي آراء داوري تجارتي بين المللي
4- موافقتنامه داوري
5- آراء داوري غير قابل اجرا در قلمرو تجارت بين الملل
6- آراء داوري غير قابل اجرا
7- درخواست ابطال راي داوري
8- قانون داوري تجاري بين المللي
9-ابطال راي داوري