اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۳۶

بررسی و تطبیق سرقت سایبری و کلاهبرداری سایبری

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۲۵۷

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۹۴ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- عنصر مادي
2- خصوصيات مرتکب و بزه ديده
3- مسائل رفتار مجرمانه
4- موضوع جرم وخصوصيات آن
5- نتيجه جرم و رابطه عليِِّت
6- نحوه تعيين مجازات
7- عنصر معنوي
8- وجوه افتراق سرقت سايبري و کلاهبرداري سايبري
9- خصوصيات رفتار مجرمانه
10-.....