اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۷۹غیر ممکن شدن اجرای مفاد قرارداد در حقوق ایران و انگلیس «بازچاپ1401»

دسته بندی:
حقوق تعهدات

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۷۳۵

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۲۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مباني و مفاهيم
2- مباني‌ نظري‌ معافيت متعهد در موارد عدم امکان اجراي مفاد قرارداد
3- اقسام عدم امکان اجرا در تعهدات قراردادي
4- عدم امکان اجراي مفاد قرارداد؛ شرايط و علت ها
5- شرايط تحقق عدم امکان اجراي مفاد قرارداد
6- علت هاي مادي، شخصي و قانوني عدم امکان اجراي مفاد قرارداد
7- تاثير عدم امکان اجراي مفاد قرارداد بر سرنوشت آن و محدوديت هاي آثار عدم امکان اجرا
8- آثار عدم امکان اجراي مفاد قرارداد
9- موارد عدم تاثير عدم امکان اجراي مفاد قرارداد بر مسئوليت متعهد
10- ......