اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۹۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۰۸آزمون کارت حقوق مدنی «تعهدات بخش اول» جلد3

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۴۲۸

سال چاپ:۱۳۹۴

۳۳۸ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۹۵۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- در عقود و تعهدات بطور کلي
2- در اقسام عقود و معاملات
3- در قصد طرفين و رضاي آنها
4- در اهليت طرفين
5- در مورد معامله
6- در جهت معامله
7- در قواعد عمومي
8- در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات
9- در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث