اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۹۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۸۵آزمون کارت حقوق مدنی « شفعه وصیت ارث» -جلد 11

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۲۸۲

سال چاپ:۱۳۹۴

۳۱۲ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۹۵۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- در اخذ به شفعه
2- در موصي
3- در موصي به
4- در موصي له
5- در وصي
6- در تحقق ارث
5- در شرايط و جمله اي از موانع ارث
6- در حجب
7- در فرض و صاحبان فرض
8- در سهم الارث طبقه اول
9- در سهم الارث طبقه دوم
10- در سهم الارث وراث طبقه سوم