اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۳۵آزمون کارت حقوق مدنی «عقودمعین 1بخش دوم» جلد 8


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۲۵۱

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۶۲ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- در خيار تبعض صفقه
2- در احکام خيارات بطور کلي
3- در بيع شرط
4- در معاوضه
5- در اجاره
6- در اجاره اشياء
7- در اجاره حيوانات
8- در اجاره خدمه و کارگر
9- در اجاره متصدي حمل و نقل
10- در معاوضه
11- در جعاله
12- در قرض