اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۶۲آزمون کارت حقوق مدنی «عقودمعین 1بخش اول» جلد 7


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۲۴۴

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۶۰ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- در احکام بيع
2- در طرفين بيع
3- در مبيع
4- در آثار بيع
5- در ملکيت مييع و ثمن
6- در تسليم
7- در ضمان درک
8- در تأديه ثمن
9- در خيارات
10- در خيار مجلس