اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۴۶آزمون کارت حقوق مدنی «تعهدات بخش دوم» جلد 4

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۴۳۵

سال چاپ:۱۳۹۴

۳۶۲ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- در اقسام شرط
2- در احکام شرط
3- در معاملاتي که موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولي
4- در وفاء به عهد
5- در اقله
6- در ابراء
7- در تبديل تعهد
8- در تهاتر
9- مالکبت ما في الذمه