اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۶۴آزمون کارت حقوق مدنی «الزام های خارج از قرارداد» جلد5


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۴۴۲

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۲۶ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۹۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- در غصب
2- در اتلاف
3- در تسبيب
4- در استيفاء
5- در مقررات مختلفه
6- در ادله اثبات دعوي
7- در شرايط اقرار
8- در آثار اقرار
9- در اسناد
10- در موارد شهادت
11- در شرايط شهادت