اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۶۱علت شناسی تجاوز به عنف


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۵۱۳

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۸۳ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- از گونه شناسي تا علت شناسي بزه ديدگي تجاوز به عنف
2- تبيين مفاهيم وانواع تجاوز به عنف
3- از علت شناسي بزهکاري تا علت شناسي بزه ديدگي
4- تجاوز به عنف؛ از تدابير پيشگيرانه تا رهيافت هاي حمايتي
5- پيشگيري از بزه ديدگي در تجاوز به عنف
6- گونه شناسي حمايت هاي افتراقي از بزه ديدگان تجاوز به عنف