اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۸۷اجرای احکام مدنی «بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۸۲۰۸۸۲

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۱۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۵
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- قواعد عمومي
2-توقيف اموال
3-فروش اموال توقيف شده
4-اعتراض شخص ثالث
5-حق تقدم در عوايد اجرا
6-تاديه طلب
7-هزينه هاي اجرايي
8-اجراي احکام صادره از دادگاه خارج
9- قانون اجراي احکام مدني