اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۵۰حقوق کیفری جرایم رایانه ای «بازچاپ1402»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۲۲۶

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۰۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کليات
2- واژه شناسي، مفهوم و طبقه بندي جرايم رايانه اي
3-واژه شناسي و اصطلاحات مرتبط با جرايم رايانه اي
4- مفهوم، خصوصيات و طبقه بندي جرايم رايانه اي
5- جرايم و مجازات ها
6- جرايم عليه محرمانگي داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي
7- جرايم عليه صحت داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي
8- جرايم عليه? تماميت داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي.
9- جرايم عليه افراد جامعه از طريق رايانه