اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۷۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۵۶مجموعه معاهدات بین المللی حقوق بشر (بازچاپ1400)

دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۳۵۰

سال چاپ:۱۳۹۴

۴۲۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۳۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌
2- ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌
3- كنوانسيون‌ بين‌المللي‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعيض‌ نژادي‌
4- کنوانسيون منع شکنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهاي بيرحمانه، غير انساني يا ترذيلي
5- كنوانسيون‌ رفع‌ همه اشکال تبعيض‌ عليه‌ زنان
6- كنوانسيون‌ حقوق‌ كودك
7- کنوانسيون بين المللي حمايت از حقوق تمامي‌کارگران مهاجر و اعضاي خانواده آنها
8- کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت
9- کنوانسيون بين المللي براي حمايت از تمامي افراد از ناپديد شدن اجباري
10- ....