اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۸۰

حمایت از تنوع فرهنگی در حقوق بین الملل

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۴۷۳

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۳۰ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تعريف ، مصاديق و سير تحول تنوع فرهنگي
2- تعريف تنوع فرهنگي در اسناد بين المللي
3- اهداف و اصول اساسي تنوع فرهنگي
4- تعهدات دولت ها در حمايت از تنوع فرهنگي در قلمرو بين المللي
5- تعهدات دولت ها در چارچوب کنوانسيون حمايت و ارتقاي تنوع مظاهر فرهنگي
6- تعهدات دولت ها در حمايت از تنوع فرهنگي در قلمرو داخلي