اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۶۷

سرقفلی در حقوق ایران و فرانسه


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۵۶۵

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۵۹ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۸۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تعريف سرقفلي
2- انواع سرقفلي
3- انواع سرقفلي عرفي
4- سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در حقوق فرانسه
5- مفهوم كلي سرقفلي و حق کسب و پيشه و تجارت در حقوق فرانسه
6- رابطة «ماية تجارتي» با «سرقفلي» و مسائل مربوط به انتقال آنها
7- احكام سر قفلي وحق كسب وپيشه و تجارت
8- انتقال حق كسب و پيشه تجارت
9- تحليل مبناي پرداخت سرقفلي
10- دعاوي مربوط به سر قفلي وحق كسب و پيشه
11- موارد پرداخت و كيفيت ارزيابي و شرايط تحقق حق كسب و پيشه يا تجارت
12- تخليه به لحاظ احداث بناء