اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۹۳۷شنود غیر مجاز و رویه قضایی جرایم رایانه ای « بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۵۸۵

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۰۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- شنود غير مجاز در فضاي سنتي
2- تبيين جرم شنود غيرمجاز سنتي و گستره آن
3- سياست کيفري در برابر شنود غيرمجازسنتي
4- شنود غير مجاز در فضاي سايبري
5- تبيين جرم شنود غيرمجاز سايبري و گستره آن
6- سياست کيفري در برابر شنود غيرمجاز سايبري
7- رويه قضايي دادگاه‌هاي عمومي جزايي تهران در جرايم رايانه‌اي
8- دسترسي غيرمجاز به سيستم اطلاعات مشترکين وايمکس به قيد اخذ وجه
9- ربايش داده‌هاي رايانه‌اي متعلق به ديگري از طريق قرار دادن فلش متعلق به خود در رايانه ديگري