اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۶۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۲۰

پیشگیری از جرم «بازچاپ1401»

دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۵۰۳

سال چاپ:۱۳۹۵

۳۰۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۳۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- چه چيزي بايد انجام شود؟
2- فرآيندها و اقدامات عدالت کيفري
3- فرآيندها و اقدامات فردي
4- فرآيندها و اقدامات اجتماعي
5- اقدامات و فرآيندهاي وضعي
6- پياده‌سازي و اجراء
7- ارزيابي
8- در جهت بهبود و ارتقاء وضعيت پيشگيري از جرم، چه بايد کرد؟