اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۳۷

اعتراض ثالث به ضبط و مصادره اموال در رویه قضایی دادستانی کل کشور «بازچاپ 1401»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۱۵۲

سال چاپ:۱۳۹۹

۱۹۶ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مرجع اعتراض
«مرجع رسيدگي به اعتراض، تجديد نظر خواهي اشخاص ثالث نسبت به اموال ضبط شده در پروندهاي مواد مخدر رئيس تا تاريخ 1/4/94ديوانعالي کشور يا دادستان کل کشور بوده است
مرجع رسيدگي به اعتراض شخص ثالث در خصوص ضبط خودروي حامل مواد مخدر دادگاه انقلاب اسلامي‌صادر کننده حکم است»
2- شيوه اعتراض
«رسيدگي به اعتراض ثالث در خصوص ضبط خودروي حامل مواد مخدر مستلزم رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي مدني است
اعتراض ثالث مطابق ماده 420 قانون آيين دادرسي مدني مستلزم تقديم دادخواست است.
لزوم منجز بودن دعوي معترض ثالث و...........»
3- نحوه رسيدگي وصدور رأي
«لزوم رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي مدني از سوي دادگاه در رسيدگي به اعتراض شخص ثالث،
لزوم منجز بودن حکم رد مال به معترض ثالث
استرداد خودرو به معترض ثالث به عنوان مستثنيات دين بر خلاف موازين قانوني است