اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۵۶تغذیه و جرم «از منظر جرم شناسی و آموزه های اسلامی»

دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۶۰۲

سال چاپ:۱۳۹۵

۱۷۶ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کليات
2- رابطه تغذيه و بزهکاري ازمنظرجرم‌شناسي
3- مباني ارتباط ميان تغذيه و بزهکاري
4- تاثير انواع مواد غذايي بر رفتار مجرمانه
5- تحليل رابطه‌ي ميان تغذيه و رفتار مجرمانه
6- پيشگيري ازجرم برمبناي نقش تغذيه دروقوع رفتارمجرمانه
7- جايگاه تغذيه در پيشگيري اجتماعي
8- .....