اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۷۶

مجازات های تبعی در حقوق جزای ایران «بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۵۱۰

سال چاپ:۱۳۹۵

۲۴۰ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مجازاتها و اهداف آنها در حقوق جزاي ايران
2- تاريخچه مجازاتهاي تبعي
3- مجازاتهاي تبعي در حقوق جزاي ايران
4- مجازات‌هاي تبعي در فقه اماميه
5- مجازاتهاي تبعي در قوانين خاص
6- حقوق تطبيقي